BRIAN SONG


Brian the babe they
called Brian
Grew grew, grew, and grew,
Grew up to be,
Grew up to be,
A boy called Brian
A boy called Brian

He had arms and legs and hands
and feet
This boy whose name was Brian
And he grew, grew, grew, and grew
Grew up to be
Yes he grew up to be
A teenager called Brian
A teenager called Brian

And his face became spotty
Yes his face became spotty
And his voice dropped down low
And things started to grow
On young Brian and so
He was certainly no
No girl named Brian
Not a girl named Brian

And he started to shave
And have one off the wrist
And want to see girls
And go out and get pissed
A man called Brian
This man called Brian
The man they called Brian
This man called BrianCaptcha
Piosenkę Monty Python BRIAN SONG przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke BRIAN SONG, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki BRIAN SONG. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python BRIAN SONG w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.