Bruces


Immanuel Kant was a real puissant
Who was very rarely stable

Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could think you under the table

David Hume could out consume
Schopenhauer and Hegel

And Wittgenstein was a beery swine
Who was just as sloshed as Schlegel

There's nothing nietzche couldn't teach ya
'Bout the raising of the wrist
Socrates, himself, was permanently pissed

John Stuart Mill, of his own free will
On half a pint of shandy was particularly ill

Plato, they say, could stick it away
Half a crate of whiskey every day

Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle
Hobbes was fond of his dram

And Ren Descartes was a drunken fart
"I drink, therefore I am"

Yes, Socrates, himself, is particularly missed
A lovely little thinker
But a bugger when he's pissedCaptcha
Piosenkę Monty Python Bruces przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bruces, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bruces. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python Bruces w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.