Eric The Half A Bee


A-one, a-two, a-one, two, three, four

(Spoken):

Half-a-bee, philosophically
Must ipso-facto half not-be
But half the bee, has got to bee
Vis-a-vis its entity d'you see?
But can a bee be said to be
Or not to be an entire bee
When half the bee is not a bee
Due to some ancient injury?

Singing

La di di, a-one-two-three
Eric The Half-A-Bee
A-B-C-D-E-F-G
Eric The Half-A-Bee
Is this a-wretched demi-bee
Half asleep upon my knee
Some freak from a managerie?
NO! It's Eric The Half-A-Bee!
A-fiddle-di-dum, a-fiddle-di-dee
Eric The Half-A-Bee
Ho-ho-ho, tee-hee-hee
Eric The Half-A-Bee
I love this hive employ-e-e
Bisected accidentally
One summer afternoon by me
I love him carnally
He loves him carnally
Semi-carnally The end

(Spoken):
Cyril Connolly?
No, semi-carnally
Oh
(Sings): Cyril Connolly
(whistlesCaptcha
Piosenkę Monty Python Eric The Half A Bee przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Eric The Half A Bee, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Eric The Half A Bee. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python Eric The Half A Bee w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.