Henry Kissenger


Henry Kissenger
How I'm missing yer,
You're the doctor of my dreams
With your crinkly hair
And your glassy stare
And your Machiavellian schemes
I know they say that you are very vain
And short and fat and pushy
But at leats you're not insane
Henry Kissenger
How I'm missing yer
And wishing you were here
Henry Kissenger
How I'm missing yer
You're so chubby and so neat
With your funny clothes
And your squishy nose
You're like a German Par-o-quet
All right so people say that you don't care
But you've got nicer legs than Hitler
And bigger tits that Cher
Henry Kissenger
How I'm missing yer
And wishing you were hereCaptcha
Piosenkę Monty Python Henry Kissenger przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Henry Kissenger, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Henry Kissenger. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Monty Python Henry Kissenger w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.