Spooky


Do you remember lying on the ground
You were smart and spooky
We rented a car and left our bands
And drove outside the city
I remember the view
It was the stars and you
We thought that this was the one
Both of our ships had come

When I went away you made me a book
Full of goodnight letters
I answered each one and we made plans
For when we'd be together
But when we wanted more
And told you I wasn't sure
It started a storm
You think it's all my fault
I think it's all your fault

But we were never so together
Everywhere we went
Was everywhere we went
Some people thought we were fighting
Trying to read each other's writing
How can you resurrect straight into a wreck?Captcha
Widget
Piosenkę Nada Surf Spooky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spooky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spooky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nada Surf Spooky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.