Don't Cry


Winter comes for a reason
to purge your soul
with the change of the seasons
I spin out of control

Where can I find you
when you're not even there
no where to find you
Innocent eyes are blinded
when the candle dies

Put your arms around him
there'll be no sleep tonight

How can I help you,
when you're so far away?
No way to help you
Should I pray?
Don't cry, wipe the tears from your eyes
don't cry, sleep with the souls tonight

There's no where to run, no where to hide
fear is a monster, no end in sight
no screaming, silent screaming
tonight close your eyes, dream
There's no where to run, no where to hide
fear is a monster, no end in sight
no screaming , scream it away
tonight, close your eyes and prayCaptcha
Piosenkę Naked Don't Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Naked Don't Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.