Wedding Song


He is now to be among you at the calling of your heart
Rest assure this troubadour is acting on his part
The union of your spirits here has caused him to remain
For whenever two or more of you gathered in His name
There is love, there is love

Well a man shall leave his mother and a woman leave her home,
They shall travel on to where the two shall be as one
As it was in the beginning is now untill the end
Woman draws her life from man and gives it back again
There is love, there is love

Well then, what's to be the reason for becoming man and wife
Is it love that brings you here
Or love that brings you life
For if loving is the answer then who's the giving for
Do you believe in something that you've never seen before
Ther is love, there is love

Oh, the marriage of your spirits here has caused Him to remain
For whenever two or more of you are gathered in His name
There is love, x 4Captcha
Piosenkę Nana Mouskouri Wedding Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wedding Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wedding Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nana Mouskouri Wedding Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.