I Missed The Point


I have lightning
If the stars dry out to guide me
I have soft clay
To knit my bones astride
What a miracle they say
Dark clouds gather
Velvet holes
Gaping wide oh
And they pour it down
And they sing to me
Of wonders
Unseen
Like clouds that rise
From the sea, oh
And I'm sorry
I'm so sorry
That I missed the point
Of this pageantry
But I'm grateful
That you love meCaptcha
Piosenkę Neko Case I Missed The Point przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Missed The Point, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Missed The Point. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Neko Case I Missed The Point w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.