Through Fear And Madness


A cold wind blows
On mountains of the north
Through the trees' branches
Like hands to the sky
Old forest
Protecting an ancient knowledge

In this desolate place
Time seems never pass
I vague in the remotest minds
Through fear and madness

Alone with my troubles
The dusk embrace me
Wrapped from the fog
That grows under my feet

In this desolate place
Time seems never pass
I vague in the remotest minds
Through fear and madnessCaptcha
Piosenkę Nekroshine Through Fear And Madness przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Through Fear And Madness, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Through Fear And Madness. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nekroshine Through Fear And Madness w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.