Strength Through Hate


Strength thru power, strength thru hate
Strength thru evil, creates fate
Confronting mindless behaviour

I do battle and survive
The blood and sweat pumps in the life
Free me from the enslaver

See his kingdom
Built with hate
He shall free you from this weight
Don't deny your own failure

Pounding hard walking fast
Feel the grim heart in my chest

Definition of cruel
Judging the fool

It's my lord he who speaks
And he says who are you?
I awakened but so weak
Wake up foolCaptcha
Piosenkę Nembrionic Strength Through Hate przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Strength Through Hate, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Strength Through Hate. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nembrionic Strength Through Hate w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.