Something To Live For


(1939) duke ellington, billy strayhorn

I want something to live for
Someone to make my life an adventurous dream
Oh, what wouldn?t I give for
Someone who?d take my life and make it seem
Gay as they say it ought to be

Why can?t I have love like that brought to me?
My eye is watching the noon crowds
Searching the promenades seeking a clue
To the one who will someday be my
Something to live for
Something to live for
Something to live forCaptcha
Piosenkę Nina Simone Something To Live For przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Something To Live For, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Something To Live For. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Nina Simone Something To Live For w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.