D'yer Mak'er


Yeah, Come On
OhYou don't have to go
OhYou don't have to go
OhYou don't have to go
IAll those tears I cry
IAll those tears I cry
OhBaby please don't go
Well I read the letter you wrote me (?)
And I read the words that it showed me (?)
I still love you so
I can't let you go
I love you
Uh baby I love you
Ohevery breath I take
Ohevery move I make
Ohbaby please don't go
IAll those tears I cry
IAll those tears I cry
OhBaby please don't go
Well I read the letter you sent me (?)
And I read the few that it told me (?)
I still love you so
I can't let you go
I love you
Uh baby I love youCaptcha
Piosenkę No Mercy D'yer Mak'er przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke D'yer Mak'er, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki D'yer Mak'er. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę No Mercy D'yer Mak'er w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.