ONLY TEARS


Only tears are meant to fall
Only once and that is all
And when you start to lose the fight
And nothing else will make it right

Only hearts are meant to break
And when you make that last mistake
And everything you tried to say
But all the words got in the way

Only God can hear you now
When you make that final vow
Say the words and say them loud
Say the words that make you proud

And when you lose someone you depend upon
Only tears will fall
And when you need a friend I will send you one
Only tears are meant to fall

Only tears are meant to fall
Only once and that is all

Only tears are meant to fall
Only once and that is all

Only tears are meant to fall
Only once and that is all

Only tears are meant to fall
Only once and that is allCaptcha
Piosenkę OMD ONLY TEARS przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke ONLY TEARS, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki ONLY TEARS. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę OMD ONLY TEARS w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.