The Wait - New High In Lows


"Aw, you up against it now mother fuckers!
You think you're big time?! You gonna fucking die!
Big time! You ready?! Here come the pain!"
Al Pachino 'Carlito's Way'

Waiting for my heart to stop, I hear it beating in the dark,
It keeps me up here, where I lay
A constant source of agrivation for an overactive imagination,
Keeps me awake, here where I lay
I will wait

Sizing up a brand new rope, to use it now would be a joke,
To hang me up here, where I wait
Turning on the light that blinds me, to make it easier to find me,
And light me up here, where I wait
I will wait!

Erase the pain of what I know,
Not the smell of mercy on me!
I'm reaching down into a new high in lows!
Not the smell of mercy on me!

Whats been doin' where ya comin' from?
Where you been hiding? been missing more than some
Took a ride when I should'a walked,
Got there way to fast
Should'a listened 'stead of talked,
First become the last

Waiting for my heart to stop, I hear it beating in the dark,
It keeps me up here, where I wait
But I will wait

Not the smell of mercy on me!
New high in lows!
Not the smell of mercy on me!Captcha
Piosenkę Overkill The Wait - New High In Lows przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Wait - New High In Lows, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Wait - New High In Lows. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Overkill The Wait - New High In Lows w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.