On And On


Listen here, try me out,
Can you understand a word that I say ?
Life will never turn out the way you want it
Working hard like a slave, cause you chose to take the honest way
Why does the wind always blow cold and always the wrong way ?
You got to keep your head high and try to be strong
They will try to steal everything you own
It goes on and on
On and on
On and on
On and on
Grab the bull by the horns
Try to make something out of your life
You're the only one that can make it happen
The fire in your eyes is slowly fading out
You can not give up your dreams
You got to go
On and on and on
On and on
Giving up is easy
Just to throw away your life ,
if you want to take control you can't

give in without a fightCaptcha
Piosenkę Pain On And On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke On And On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki On And On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pain On And On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.