All At Once You Love Her


( All at once you know

All at once you know )

You start to light her cigarette,
And all at once you love her
You've scarcely talked, you've scarcely met,
But all at once you love her

You like her eyes, you tell her so,
She thinks you're wise and clever
You kiss goodnight and then you know,
You'll kiss goodnight forever
You wonder where your heart can go,
Then all at once you know

( All at once you know )

< instrumental verse >

You like her eyes ( 'like her eyes ) you tell her so ( 'tell her so )
She thinks you're wise and clever ( you're wise an' clever )
You kiss goodnight and then you know,
You'll kiss goodnight forever
You wonder where your heart can go,
Then all at once you know

( All at once you know )

Music by Richard Rodgers
with lyrics by Oscar Hammerstein IICaptcha
Piosenkę Perry Como All At Once You Love Her przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All At Once You Love Her, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All At Once You Love Her. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Perry Como All At Once You Love Her w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.