AleergicAny means in your horizon
Heaven in a tourniquet
The after life to keep your eyes on
bitter pill you take today
With expert levitation forward,
polished to the nth degree,
it takes it's smile from every children,
you take the beating

Any means in your horizon
Every mink walks two by two,
we gamble to be born again
You know I never wanted to
With expert levitation forward,
polished to the nth degree,
it takes it's smile from every children,
you take the beating

The light divining,
the light defining,
the light divining,
the light dividing

Don't let me down,
let me-he,
let me down,
don't let me,
don't let me down,
let me-he,
let me down,
let me Repeat once

The light divining,
the light defining,
the light divining,
the light devidingCaptcha
Widget
Piosenkę Placebo Aleergic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Aleergic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Aleergic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Placebo Aleergic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.