Been Smokin Too Longyeah, I really, um, I really, I really wanted to kind of like, to capture some kind of like moment, but maybe its better if Im sober

Wake up in the morning, I look at my clock
Its way past noontime, Im late for work
Tell me what have I done wrong?
Nothing can go right with me it must be that Ive been smoking
Too long

Go to fix me some breakfast, I aint got no food
Take me a shower, the water dont feel no good
Tell me what have I done wrong?
And nothing can go right with me must be that Ive been smoking
Too long

I got opium in my chimney, no other life to choose
Nightmares made of hash dreams, the devil in my shoes
What have I done wrong?
Yeah nothing can go right with me it must be that Ive been smoking
Too long

When Im smoking, smoking, put my worries on a shelf
Try not to think about nothing, dont wanna see myself
What have I done wrong?
And nothing can go right with me it must be that Ive been smoking
Too long

In this blues Im singing, theres a lesson to be learned
You go round smoking, youre gonna get burned
Fuck me what have I done wrong?
Nothing can go right with me must be that Ive been smoking
Too long
Too longCaptcha
Piosenkę Placebo Been Smokin Too Long przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Been Smokin Too Long, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Been Smokin Too Long. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Placebo Been Smokin Too Long w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.