Bright LightsCast your mind back to the days,
When I'd pretend I was OK
I had so very much to say,
About my crazy livin'
Now that I've stared into the void,
So many people, I've annoyed
I have to find a middle way,
A better way of giving

So I haven't given up,
But all my choices, my good luck
Appear to go and get me stuck,
In an open prison
Now I am tryin' to break free,
Be in a state of empathy
Find the true and inner me,
Eradicate the schism

No-one can take it away from me,
And no-one can tear it apart
Because a heart that hurts,
Is a heart that works
A heart that hurts,
Is a heart that works

A heart that hurts,
Is a heart that works
No-one can take it away from me,
No-one can tear it apart
Maybe an elaborate fantasy,
But it's the perfect place to start

Because a heart that hurts,
Is a heart that works
A heart that hurts,
Is a heart that worksCaptcha
Widget
Piosenkę Placebo Bright Lights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bright Lights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bright Lights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Placebo Bright Lights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.