Running Up That Hill


"If I only could, I'd be running up that hill
If I only could, I'd be running up that hill"

It doesn't hurt me
Do you want to feel how it feels?
Do you want to know that it doesn't hurt me?
Do you want to hear about the deal that I'm making?
You, it's you and me

And if I only could,
I'd make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building
If I only could, oh

You don't want to hurt me,
But see how deep the bullet lies
Unaware I'm tearing you asunder
Ooh, there is thunder in our hearts

Is there so much hate for the ones we love?
Tell me, we both matter, don't we?
You, it's you and me
It's you and me won't be unhappy

And if I only could,
I'd make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building,
Say, if I only could, oh

You,
It's you and me,
It's you and me won't be unhappy

"C'mon, baby, c'mon darling,
Let me steal this moment from you now
C'mon, angel, c'mon, c'mon, darling,
Let's exchange the experience, oh"

And if I only could,
I'd make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems

And if I only could,
I'd make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems

And if I only could,
I'd make a deal with God,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
With no problems

If I only could
Be running up that hill
With no problems

"If I only could, I'd be running up that hill
If I only could, I'd be running up that hill"Captcha
Piosenkę Placebo Running Up That Hill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Running Up That Hill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Running Up That Hill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Placebo Running Up That Hill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.