Bleedseason


Trace the chalk and seize the day so
Those old habits never pass away
Commemerate the conception with
The children's debt the retribution
Deaf to self and mute to mind to find muddled wallowing nebulous blind My crippled confidence chafed away
Without the answers I'm cast astray
My cloud's so thick that I can barely think so reveal to me deadsight deadsight
Trace the tree and the veil will flee me
And now I see with salty eyes
Consistent tragedy persisting in me
This disability's my soul's demise
Deaf to self and left to fry
Muddled wallowing nebulous blind
My crippled confidence is chafed away to stay
With the answers I'm pulled astray
The habits laced embrace me
With a cold, chaotic flinch kiss of old deaths erase me soft, subtle, inch by inch
Upon my face I lie Mesmerized cauterized by the blemishes
Frail bandages Without chance to change
Desperate to rectify imperitive lest to die Imminent reality on pace downglanced closed-faced
Consistent entrancement staring into empty space with an open wound to clean please cleanse me
Is this my time to feel Is this my time to breathe Is this my time to bleed Change the season I'll never live without you
I'll never see without you I'll never change without you truesightCaptcha
Piosenkę Project 86 Bleedseason przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bleedseason, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bleedseason. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Bleedseason w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.