Sky


Sky
I painted a picture of a day gone past
An ancient scripture and a house of glass
People looking through the window
Never knowing what they'd find
When they couldn't see me
I locked the door and left them behind
The sky will tell me I'm not the only one
The sky will tell me I must believe the sunCaptcha
Piosenkę Ra Ra Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ra Ra Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.