In The Mix


Look at these niggas talkin s**t I'm gonna
bust they lipYou don't know who you messin
wit I be that nigga named Kaos, the ladies
love to pay me off,I'm on the block wit the
glock locked,coked and ready to unload
gonna make some bodies get cold and some heads
explode,I got the A-K gonna spray all day
Sittin here wit the nigga Mathek our flows are so
fantastic you mess wit us you get laid in a
casket,You better hope you straped up because
you step to us you gonna get fucked up,I got
my gun at my side cuz it reps me and the
muthafuckin southsideCaptcha
Piosenkę Radio Kaos In The Mix przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Mix, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Mix. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radio Kaos In The Mix w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.