2+2=5I'll lay down the tracks
Sandbag and hide
January has April's showers
And 2 and 2 always makes a 5

It's the devil's way now
There is no way out
You can scream and you can shout
It is too late now

Because you have not been payin' attention
Payin' attention, payin' attention
Payin' attention
You have not been payin' attention
Payin' attention, payin' attention
Payin' attention

You have not been payin' attention
Payin' attention, payin' attention
Payin' attention
You have not been payin' attention
Payin' attention, payin' attention
Payin' attention

I try to sing along but the music's all wrong
'Cause I'm not, 'cause I'm not
I swat 'em like flies
But like flies the bugs keep coming back
But I'm not

All hail to the thief, all hail to the thief
But I'm not, but I'm not
But I'm not, but I'm not

Don't question my authority or put me in a box
'Cause I'm not, 'cause I'm not
Oh go and tell the king that the sky is falling in
But it's not, but it's not
But it's not, maybe not
Maybe not!Captcha
Widget
Piosenkę Radiohead 2+2=5 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 2+2=5, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 2+2=5. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radiohead 2+2=5 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.