4 Minute WarningThis is just a nightmare
Soon I'm gonna wake up
Someones gonna bring me round

Running from the bombers
Hiding in the forest
Running through the fields

Laying flat on the ground
Just like everybody
Stepping over heads
Running from the underground

And this is your warning
4 minute warning

I don't wanna hear it
I don't wanna know
I just wanna run and hide
This is just a nightmare
But soon I'm gonna wake up
Someone's gonna bring me round

This is a warning
4 minute warningCaptcha
Widget
Piosenkę Radiohead 4 Minute Warning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 4 Minute Warning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 4 Minute Warning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radiohead 4 Minute Warning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.