Big IdeasI've had these jeans since i was born
And now they're ripped and now they're torn
And all my friends have skateboards

I want the toys of other boys
I want a knife and a gun and things
But mom and dad will not give in

And i can't put the needle in
Can't put the needle in
I can't put the needle in
No I can't put the needle in
Can't put the needle in
Can't put the needle in

And now I know just what it is
It's called disease and it's got my head
It always runs where I hide

Too scared too talk, too scared to try
Too scared to know the reasons why
And all my friends say bye bye

And i can't put the needle in
Can't put the needle in
Can't put the needle in
No I can't put the needle in
Can't put the needle in
Can't put the needle in

And i can't put the needle in
Can't put the needle in
Can't put the needle in
No I can't put the needle in
Can't put the needle in
Can't put the needle inCaptcha
Widget
Piosenkę Radiohead Big Ideas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Big Ideas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Big Ideas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radiohead Big Ideas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.