Bitter SweetWell, this is such a sad affair
I've opened up my heart so many times
But now it's closed
Oh my dear
Every salted tear
It wrings
Bitter-sweet applause
But when the show's in full swing
Every once in awhile
High stepping chorus lines
Mean I'm forgetting

Mein lullaby - liebchen
How rich in contrast
Love can be
Sometimes I'm quite amused
To see it twist and turn
To taste both sweet and dry
These vintage years
Lovers you consume, my friend
As others their wine

Nein - das ist nicht
Das ende der welt
Gestrandet an leben und kunst
Und das spiel geht weiter
Wie man weiss
Noch viele schoumweidershen

And now, as you turn to leave
You try to force a smile
As if to compensate
Then you break down and cryCaptcha
Widget
Piosenkę Radiohead Bitter Sweet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bitter Sweet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bitter Sweet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radiohead Bitter Sweet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.