Bullet ProofLimb by limb and tooth by tooth
It's tearing up inside of me
Everyday, every hour wish that I
Was bullet proof

Wax me
Mould me
Heat the pins and stab them in
You have turned me into this
Just wish that it
Was bullet proof
Was bullet proof

So pay me money and take a shot
Lead-fill the hole in me
I could burst a million bubbles
All surrogate
And bullet proof
And bullet proof
And bullet proof
And bullet proofCaptcha
Widget
Piosenkę Radiohead Bullet Proof przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bullet Proof, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bullet Proof. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Radiohead Bullet Proof w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.