Paper Chase


You can't erase the paper chase
She'll make you players in the bright merry morning
She'll run and hide and leave you the paper
Promises behind her as she runs across the square

You can't win the race, she will set the pace
You'll hear her laughing just behind the foolish fences
Throw back the gate and find the piece of paper
Lying on the curbstone but the lady won't be there

And later in the day, you will be searching for a way
To let her know, you're ready for her little game to end
'Cause it's getting dark and then

You'll see her face, a glimpse of lace
And you'll go running through the last sweet dying day dreams
Calling her name but she's been home an hour
Laughing at the mirror and she combs her paper hair

And later in the day, you will be searching for a way
To let her know you're ready for her little game to end
'Cause it's getting dark and then

You'll see her face, a glimpse of lace
And you'll go running through the last sweet dying day dreams
Calling her name but she's been home an hour
Laughing at the mirror and she combs her paper hairCaptcha
Piosenkę Richard Harris Paper Chase przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Paper Chase, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Paper Chase. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Richard Harris Paper Chase w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.