American Witch


Body of a monkey and the feet of a cock,
Dragged from her home on the killing rock,
Black dog dying on the weather vain,
The Devil's in a cat and the baby's brain,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American Witch,

Alone on the hill and ready to die,
Cancer of darkness - blacken eye,
The mark of the wolf and the sign of the calf,
Angels bleed down above the raft,

We all pray for 20 innocents,
We all bow down 20 innocents,
We all hang high - 20 innocents,
We all accused - 20 innocents,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American Witch,

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

We all pray for 20 innocents,
We all bow down 20 innocents,
We all hang high - 20 innocents,
We all accused - 20 innocents,

[Chorus]

The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,
The End - The End of The American,

Do you want to know where their dreams come from?
Some showed the faith and some showed none

The End - The End of The American Witch!Captcha
Piosenkę Rob Zombie American Witch przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke American Witch, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki American Witch. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rob Zombie American Witch w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.