Dead Girl Superstar


well, she threw downtown on a gambling green
and fenced a chicken dog in a movie
a long haired baby got a record machine
like a hacksaw falling on me
go, go, go, go
dying to go
she's moving in like a demon

dead girl, dead girl

well, she blew uptown on a cemetery sound
and wore her leather pants for week, yeah
a canteen butcher got tiger teeth
and a handmade circus freak, yeah
go, go, go, go
dying to go
she moving in like a demon

dead girl, dead girl superstar

well, she hit the ground like a bounty killer clown
with a fistful of dollars to eat, yeah
i see her there with blood in her hair
and a flesh killing brat to beat, yeahCaptcha
Widget
Piosenkę Rob Zombie Dead Girl Superstar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dead Girl Superstar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dead Girl Superstar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rob Zombie Dead Girl Superstar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.