Dance With The Devil


I danced with the devil, he told me a story
About all the love that he wished he could send
I said buy me a pint, it will be alright in the end

He don't like to fight cos he thinks he's too pretty
He's misunderstood and he just needs a friend
I said give me a light, it will be alright in the end

He's finished with his mission
Like to square it with god if he gets permission
He sold his sole to Bill Gates
And he don't feel alright, cos the money was shite
And it's all so sad

I danced with the devil, he told me a story
About all the love that he wished he could send
I said buy me a pint, it will be alright in the end

He granted me three wishes
Said I just need clean clothes and can you do the dishes
He don't get on with Judas
He's been to rehab, couldn't pay his bar ta
And it's all so sad

I danced with the devil, he told me a story
About all the love that he wished he could send
I said buy me a pint, it will be alright in the end

(appeared on the DVD "Where egos dare")Captcha
Widget
Piosenkę Robbie Williams Dance With The Devil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dance With The Devil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dance With The Devil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Robbie Williams Dance With The Devil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.