Above And Beyond


Well I'll give you love that's above and beyond the call of love
And I'll never ever make you cry
Yes I'll give you love that's above and beyond the call of love
And love's something that money can't buy

A poor boy's chances for pretty girl's glances are sometimes very few
But I've got no money if you'll be my honey here's what I'll offer you
Well I'll give you love

Well we met by chance and I knew at a glance that I'd found my destiny
Now I want to carry you off and marry you if you will agree
Well I'll give you loveCaptcha
Piosenkę Roy Drusky Above And Beyond przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Above And Beyond, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Above And Beyond. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Roy Drusky Above And Beyond w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.