Tekst piosenki Roy Drusky: I Wonder Where You Are Tonight

I Wonder Where You Are Tonight


Tonight I'm sad my heart is lonely I'm wondering if I'm wrong or right
To dream about you though you left me I wonder where you are tonight
The rain is cold and slowly falling upon my window pane tonight
And even though your love is colder still I wonder where you are tonight
[ guitar ]
Your heart was so denied we parted as though I've tried with all my might
To forget about you though you left me still I wonder where you are tonight
Well the rain is cold
Yes I wonder where you are tonight oh I wonder where you are tonightCaptcha
Piosenkę Roy Drusky I Wonder Where You Are Tonight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Wonder Where You Are Tonight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Wonder Where You Are Tonight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Roy Drusky I Wonder Where You Are Tonight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.