Analog Boy


she lays awake at night
this ain't the way she wants it
it hurts so bad she cries herself to sleep
she can't have the body of a model
she wants it because she reads it in the magazines
- chorus -
analog boy in a digital world
don't be so digital
analog boy in a digital world
turn off your radio
we're so helpless to our technology
i don't want to be controlled by machines
analog boy in a digital world
turn off your radio
don't be so digital
our parents wonder why kids are growing up so fast
conform, believe anything on tv
buy your identity soon
and let the channel change you
- chorus -
i couldn't believe my eyes when i woke up this morning
i looked at the sidewalk and there was a million people dressed the same
who answered their cell phones at the same time
and all popped a pill for the same disorder
can't be fat, no we can't have that
we're so far gone
don't you see that we're so far gone
- chorus -
well i'm giving up
gonna do it right this timeCaptcha
Piosenkę Rx Bandits Analog Boy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Analog Boy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Analog Boy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Rx Bandits Analog Boy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.