Northern Satanism


Rise in rebellion, desecration, we live as beasts,
The armed resistance, the enemy is over there,
The burning churches, damnation is war cry, it's delight
Waaarrrggghhh! Dieeerrrggghhh! Beheadaaarrrggghhh!
Demonic swords, maces of hell, no promise to surrender
Salvation army for recapture, victory!
Northern satanism
Christian is pagan, our might mountains,
The spirit is on our side, gracious sea
I'm a son of Satan, I'm a son of Lilith
Pound the legion of Christ, onslaught!Captcha
Piosenkę Sabbat Northern Satanism przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Northern Satanism, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Northern Satanism. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sabbat Northern Satanism w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.