The Voice of Time


Soaring with the winds I'll rise
Grieving with my heart, I cry
Torn between the love I find
Waiting on the other side
Memories begin to fade
Haunting me endlessly
Sorrow felt by those who mourn
As I adopt my ethereal form
Descending from the mortal coil
The spiral track from which I fell
Can it be you I hear
Whisper on the wind
The anguish will uplift
With the voice
The voice of time
Thine own soul still true to thee
Endorsing heartfelt miseries
Like the dark to a dying flame
Departing as the shadow came
In days to come you'll fly with me
Joined in effervescent sleep
Shrouded by the cloak of night
Coalesced as one until twilight
Descending from the mortal coil
The spiral track from which I fell
Can it be you I hear
Whisper on the wind
The anguish will uplift
With the voice
The voice of time
As the years pass
Your thoughts I caress
In solitude
In solitude
Torn between the love I find
Waiting on the other side
Memories begin to fade
Haunting me endlesslyCaptcha
Piosenkę Sabbat The Voice of Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Voice of Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Voice of Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sabbat The Voice of Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.