Burning Lust


[Music:Brolycke, Rudolfsson Lyrics:Karlen, Brolycke]

Violent bleeding orgys of fire, unleash all your fucking desires
Penetrated by morbid lusts, mesmerized by desirable perversions
Seduced by our own minds, caressed by our primal existence
In orgys of true desire we all burn
The flame's reaching higher
Gentle touches of naked skin, wombs opened up to let me in
Bleeding orgys of fire and sin, the beauty of evil is vicious and grim
Feel the taste of the serpents kiss, deep and loving does it exist
The beast within has more to win, the beauty of evil is vicious and grim
Burning lust for sadism
Burning lust for blood
Burning lust for violence
Burning lust for death
Violent bleeding orgys of fire, unleash all your fucking desires
Penetrated by morbid lusts, mesmerized by desirable perversions
Seduced by our own minds, caressed by our primal existence
In orgys of true desire we all burn
The flame's reaching higher
On human lust I feed
On human pain I breed
On human lust I feed my everlasting greed
Gentle touches of naked skin, wombs opened up to let me in
Bleeding orgys of fire and sin, the beauty of evil is vicious and grim
Feel the taste of the serpents kiss, deep and loving does it exist
The beast within has more to win, the beauty of evil is vicious and grim
Burning lust for sadism
Burning lust for blood
Burning lust for violence
Burning lust for death
On human lust I feed
On human pain I breed
On human lust I feed my everlasting greedCaptcha
Piosenkę Sacramentum Burning Lust przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Burning Lust, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Burning Lust. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Burning Lust w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.