Tekst piosenki Sacramentum: Far Away from the Sun, Part 2

Far Away from the Sun, Part 2


In a land of clouded dreams I travel,
riding winds over ancient paths
Soft melancholy voices whisper
over places where no one ever laughed
Cold icewinds sweeps my weightless body
over the bridge to unknown lands
The fog was think before me,
As I felt in to the unknown realms
the darkness had fallen before me,
as I saw my body fall into the ground
I am far away, I am far away from the sun







Captcha
Piosenkę Sacramentum Far Away from the Sun, Part 2 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Far Away from the Sun, Part 2, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Far Away from the Sun, Part 2. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Far Away from the Sun, Part 2 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.