Moonfog


In the twilight I stand
In the faint light of the moon
Like blood flowing out of an open wound
Will grief and hate companion my soul
To the unchallenged heights
Of my profane desire

Forever marked by the light
I am seeking on downwards,
Led by the dripping tears
Of the mourning origins

Swept in misty moonfog I am
Tempted to die by my own hand
Sardonic wrath overwhelms me
Now blinded by hate and it's all I can see

My weeping soul
Beg for the twilight to come
Frustration eats away my sanity
Waiting for cheerlessness to come
Lying in my cave longing for eternal night

As a wind of the past blows through my mind
My eyes swollen up by all the tears
Infinite sorrow flow through my veins
As I am thinking of taking my last breathCaptcha
Piosenkę Sacramentum Moonfog przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Moonfog, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Moonfog. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Moonfog w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.