Spiritual Winter


[Music:Rudolfsson, Brolycke, Andersson Lyrics:Karlen]

Cold hate, black fear, I know the end is here
Too near but I have no fear to die
I really want to die tonight
My hate's far stronger than my spiritual winter
Deeper than the space, I die, spiritual winter
Emerging from the mists of forgotten time
The sweet smell of death, a perfume of mesmerizing kind
To death, to grave, all is hunger and pain
Ascend to deserted space
Deaths bells starts to chime tonight
In the depth of my destiny, spiritual winter
The eyes of my soul dies, spiritual winter
Emerging from the mists of forgotten time
The sweet smell of death, a perfume of mesmerizing kind
I'm so tired but I can't sleep anymore
I'm still awake but soon asleep
My hate far stronger than my spiritual winter
Deeper than the space, I die, spiritual winter
In the depth of my destiny, spiritual winter
The eyes of my soul dies, spiritual winter
Cold hate, black fear, I know the end is here
Too near but I have no fear to die I really want to die tonight
DIE:Captcha
Piosenkę Sacramentum Spiritual Winter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Spiritual Winter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Spiritual Winter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Sacramentum Spiritual Winter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.