Get Your GunJohnny, get your gun
I'm not afraid to die
Johnny, get your gun
For a suicide pact tonight
Burning out with the Hollywood hopefulls
Johnny, I'm not your dying star
Ultra violence
Wrapped in cellophane
Bound and gagged in the back of my car
That cardboard cut out icon was my swinging rope and skipping toes
My world came crashing downCaptcha
Piosenkę Scarlet Get Your Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Get Your Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Get Your Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Get Your Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.