Lie Fake Money-MakeThis static hit the airwaves
This gimmick hit the big time
We bought these makes in California
Where those plastic surgeons are the crime
Liars and fakers are good moneymakers
Two-faced, double crossed, and vacant
We started a suicide cult today
And killed ourselves for the cliché
Would you follow each other to the next big thing?
Of shooting yourself in the face
Would you bleed yourself dry?
Just to live out that lie?
And for one empty embrace
Bulimic and hostile
Are you sedated?
Are you the emaciated?Captcha
Piosenkę Scarlet Lie Fake Money-Make przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lie Fake Money-Make, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lie Fake Money-Make. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Lie Fake Money-Make w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.