The Man in MeThere's some things I want you to know
I'm not yet quite sure but I'll explain as I go
There was something you said the other day
When you misunderstood what I was trying to say
You think I'm together and sussed
That casual affairs and a laugh is enough
But you only know one side of me
Well it's not real what you see
That's just the man in me
I might be loud and I swear
and the way I wear my hair
and I don't wear skirts
Doesn't mean I don't get hurt
I might not act a girlie way
That doesn't mean to say I'm gay
But there's another side of me that you should know
You think that I'm cool 'cos I'm one of the boys
That's one side of me that gets heard above the noise
There was something you did just the other day
When you let me walk home in the dark all the way
I hate to be merely a meek
In fear that I won't get taken seriously
But you only know one side of me
Well it's not real what you see
That's just the man in me
I might be wild and I drink
and I'm tough and strong I think
and I don't wear heels
Doesn't mean that I don't feel
I might not try to be naive
'Cos doesn't vulnerable mean weak
and doesn't weak mean independence has to go?
I might be hard, I play to win
That doesn't mean I won't give in
But there's another side of me that you should know
I see you're confused I can tell
The look in your eyes says you don't know me so well
But you only know one side of me
That I've let you see
That's just the man in me
That's just the man in meCaptcha
Widget
Piosenkę Scarlet The Man in Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Man in Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Man in Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet The Man in Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.