VirginLovely man, how sweet are you?
Your loving me, it cuts right through
But in your past you held another like me
I'm angry that you had a life before me
I promise you it's not a real concern
Take this from me, I'll keep it sweetly brief
It's just the thought of you in the arms of another like me
I'm angry that you had a life before me
She's had you
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
Take this from me, I'll keep it sweetly brief
It's just the thought of you in the arms of another like me
I'm angry that you had a life before me
She's had you
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I didn't want a virgin
I've been around, you've been around (been around round)
I want to be your only lover
I can't get your past out of my head
I wish I could let it go
Let it go, let it go
I didn't want a virgin
I didn't want a virgin
I want to be, I want to be your lover
I didn't want a virgin
I didn't want a virgin
I want to be your only loverCaptcha
Widget
Piosenkę Scarlet Virgin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Virgin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Virgin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet Virgin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.