You're Not Him


You're beautiful, you're kind
You make me laugh, you say your mine
But I'm not yours to pin, 'cos you're not him
You're full of life, you're mad
You run around you make me glad
And I like you, it's no sin, but you're not him
You can send me roses
And I'll wish they weren't from you
You can show me heaven
But I'll not go there with you
You can sing me love songs
But I'll not sing them to you
'Cos you're not him, you're not him
You hold me in your arms
Seduce me with all your charms
But that does not mean a thing
'Cos you're not him,
You call me your babe Yeah
You miss me when I'm not there
But don't ask where I've been
'Cos you're not him
You can say you love me, but I'll not say that to you
You can call me crazy, 'cos I nearly loved you too
You say you'd die without me, but I will not die for you
'Cos you're not him
You're not him
You're not him
You're not him
You can send me roses
And I'll wish they weren't from you
You can show me heaven
But I'll not go there with you
You can sing me love songs
But I'll not sing them to you
'Cos you're not him
You're not him
You're not him
You're not himCaptcha
Piosenkę Scarlet You're Not Him przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You're Not Him, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You're Not Him. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scarlet You're Not Him w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.