Deadly Serious


So you thinkyou're special
You think you'remy number one
You must bemistaken
I only wanted you for fun

You think I'mjust teasingbut I am deadly serious
You'll neverbe more thana buttonI like to pushsometimes
Sometimes!

I could lie awake for hours
Try to tell myself this matters
but you're not that precious baby and I don't think that you can save me

Well I find you amusing
You're alive, you're nothing more
I don't mean toconfuse youbut I don't want you anymore!

I'm sure thatI'll see youif you are passing this way
don't think thatI'll miss you
No matterwhat I might say
Might say!

I could lie awake for hours
Try to tell myself this matters
but you're not that special baby
and I don't think that you can save meCaptcha
Piosenkę Scheer Deadly Serious przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deadly Serious, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deadly Serious. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Scheer Deadly Serious w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.