Thirty Days


I'm gonna give you thirty days to get back home
I done talked to the gypsey woman on the telephone
She gonna send out a world wide hoodoo
Thatll be the very thing thatll suit ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh thirty days (thirty days! )
Oh thirty days (thirty days! )
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Gonna send out a world wide hoodoo
Thatll be the very thing thatll suit ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days

I done talked to the judge in private early this morning
And he took me to the sheriffs office to sign a warning (warrant? )
Gonna put a false charge again ya (against ya)
Thatll be the very thing thatll send ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh thirty days (thirty days)
Oh thirty days (thirty days)
Baby I'm gonna see that you be back home in thirty days
Gonna put a false charge again ya
Thatll be the very thing thatll send ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days

If I don't get no satisfaction from the judge
I'm gonna take it to the fbi and voice my grudge
If they don't give me no consolation
I'm gonna take it to the united nations
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh thirty days! (thirty days)
Oh thirty days! (thirty days)
Babe I'm gonna see that you be back home in thirty days
You don't give me no consolation
I'm gonna take it to the united nations
I'm gonna see that you be back home in thirty days!Captcha
Piosenkę Shakin' Stevens Thirty Days przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Thirty Days, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Thirty Days. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Shakin' Stevens Thirty Days w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.