Heaven Here


King in my dream town says, "Here Ye: pride is gone" Then he has his thrown
throne to the ego-birds who fly with wilted wings and die of broken things like
hearts Heaven is here if I'd adhere to the King's rule; he says, " a stranger's heart
is raw, its vulnerable so do let your own heart thaw, or live lonely like the broken
ego-bird whose lone stone heart's strings weight was more than its two sad
wings" Heaven is hereNervous glances dance like darts around me Faces find
each other and then won't look Avoiding looks so's not to look quite human,
when human's got looks likely to find love in The endCaptcha
Piosenkę Shudder To Think Heaven Here przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heaven Here, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heaven Here. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Shudder To Think Heaven Here w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.