No Rm 9, Kentucky


That's approval, a stamp of a knife with initials on rubber
A doodle of some ancient mother fucking her son
I predict by 3 am the pill bottle top will have come undone

Tongue kiss through the kitchen screen
Tongue kiss through the kitchen screen

By 3 am the pill bottle top will have come undone
She'll hand you one long-wind short-sigh story
That starts with the words, "There's no room Kentucky
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine"
I guess you'll do just fine

By 3 am the pill bottle top had come undone
She'll hand you one long-wind, short-sigh story
That's untrue, there is no room nine, no room nine

She'll hand you one long-wind, short-sigh story
That's untrue 'cause there is no room nine, nineCaptcha
Piosenkę Shudder To Think No Rm 9, Kentucky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Rm 9, Kentucky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Rm 9, Kentucky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Shudder To Think No Rm 9, Kentucky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.